Serieus:

behoorlijk, belangrijk, degelijk, interessant, waardevol, erg, ingewikkeld, moeilijk, ernstig, in ernst, beproefd, betrouwbaar, deugdelijk, duurzaam, flink, gedegen, goed, grondig, pittig, proefhoudend, solide, stevig, terdege, diepzinnig, diepgaand, deugdelijk, echt, overtuigd, ingetogen, plechtig, zwaar, heilig, ingewikkeld, complex, gecompliceerd, lastig, netelig, interessant, aangrijpend, aantrekkelijk, belangwekkend, boeiend, gaaf, merkwaardig, menens, ernst, eerlijk, gemeend, hartelijk, …

Continue reading